Giang Tô JinFangYuan CNC Machine Co, Ltd
+86-514-80522468
Kiến thức ngành công nghiệp

Cắt laser:

Chúng tôi có thể được hiểu như là sự chia tách của các cạnh. Cho mục đích chế biến, chúng tôi phải ở trong CORELDRAW, AUTOCAD vẽ vào véc tơ dòng ở dạng máy khí nén đánh dấu, sau đó lưu PLT, DXF định dạng, bằng cách sử dụng phần mềm máy cắt laser để mở các tập tin, theo xử lý vật liệu cho năng lượng và tốc độ, chẳng hạn như cài đặt tham số và sau đó chạy nó. Máy cắt bằng laser sau khi nhận được lệnh máy tính theo đường bay của phần mềm tự động cắt. Chẳng hạn như: laser máy cắt, dựa trên máy tính vẽ mẫu, và sau đó trực tiếp vào máy tính, tự động cắt đồ họa. Hiện có laser máy cắt thường có riêng của mình ổ đĩa cứng, bạn có thể nhập các nguồn dữ liệu.

Giang Tô JinFangYuan CNC Machine Co, Ltd