Giang Tô JinFangYuan CNC Machine Co, Ltd
+86-514-80522468
Kiến thức ngành công nghiệp

Laser cắt cạnh tranh lợi thế

Máy cắt laser là gia công tấm kim loại vàng của một quá trình cuộc cách mạng, là tấm kim loại vàng chế biến trong các "xử lý trung tâm"; laser máy cắt linh hoạt của mức độ cao, cắt tốc độ nhanh, sản xuất hiệu quả cao, sản phẩm sản xuất chu kỳ ngắn, cho khách hàng chiến thắng có rộng rãi của thị trường, công nghệ hiệu quả cuộc sống thời gian dài, nước ngoài hơn 2 mm chiều dày của mảng đặt sử dụng laser máy cắt, nhiều nước ngoài của các chuyên gia phù hợp nghĩ rằng trong tương lai 30-40 năm là phát triển công nghệ laser xử lý thời kỳ vàng.

Giang Tô JinFangYuan CNC Machine Co, Ltd