Giang Tô JinFangYuan CNC Machine Co, Ltd
+86-514-80522468
Kiến thức ngành công nghiệp

Sự kết hợp máy

Mô-đun công cụ máy móc với nhiều trục, dao, nhiều quá trình, các xử lý đồng thời nhiều hoặc nhiều cách, hiệu quả sản xuất là nhiều lần cao hơn của mục đích chung máy từ hàng chục lần. Bởi vì phổ biến thành phần đã được tiêu chuẩn hóa và đăng trên, có thể được cấu hình linh hoạt theo nhu cầu, có thể rút ngắn thời gian thiết kế và sản xuất. Do đó, mô-đun máy công cụ với lợi thế chi phí thấp và cao hiệu quả, và được dùng rộng rãi trong khối lượng, khối lượng sản xuất, và có thể được sử dụng để tạo thành một dòng.

Giang Tô JinFangYuan CNC Machine Co, Ltd